Cursus in wonderen

Toegankelijk voor allen
omdat het voor allen is...

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God


Wat is een cursus in wonderen?

Een cursus in wonderen vertelt ons dat allesomvattende liefde onze natuurlijke staat is. Hierin zijn wij n. Wij zijn ons daarvan meestal niet bewust omdat we onszelf zien als afgescheiden individuen. De Cursus helpt ons systematisch om alle ideen die ons afhouden van het herkennen van onze natuurlijke staat onder ogen te zien, zodat we deze kunnen loslaten. Met een wonder bedoelt de cursus een verandering in onze waarneming, een innerlijke omslag van angst naar liefde. Grieven maken plaats voor vergeving. Zo ontstaat innerlijke vrede.

Een cursus in wonderen is een boek voor zelfstudie en bestaat uit drie delen... Een Tekstboek waarin stap voor stap de theorie van de Cursus wordt uiteengezet. Een Werkboek waarin de student middels 365 lessen - een voor elke dag van het jaar wordt aangemoedigd om de theorie toe te passen... En tot slot een Handboek voor leraren. Dit laatste, in vraag- en antwoordvorm geschreven, geeft een korte samenvatting van belangrijke begrippen in tekst- en werkboek.

Sinds 1998, elke laatste zondag van de maand van 9u15 tot 12u komt onze leesgroep samen, We lezen om beurt een stuk uit de Cursus en verwerken de tekst in onszelf in een moment van stilte. We maken ook ruimte voor vragen/uitleg indien nodig... Heb je interesse om mee te lezen, neem contact op met Kaat 0497/85.71.77.