Sjamanisme


Zo oud
als de mensheid zelf.

In oorsprong leefde de mens
in diepe verbondenheid met de natuur.
Hij was aangewezen
om
in en met de natuur te leven te overleven.


Doorheen de evolutie van de mens werden zijn banden met de natuur (aarde, kosmos, en zijn diepere Zelf) verzwakt en deels verbroken (splitsing van lichaam, geest en Ziel). Tegenwoordig zoekt men terug manieren om aansluiting te vinden bij wat zoek is geraakt. Eén van de manieren is het sjamanisme. Sjamanisme is van in de oudheid een vorm van Religie en heelkunde.

Bij de zogenaamde natuurvolkeren vindt men autentieke vormen van sjamanisme. Die zijn als het ware gespaard gebleven van de technologische evolutie zoals wij die in het westen kennen. Deze natuurvolkeren hebben nog voeling met de oeroude kennis en krachten, die generatie op generatie werden overgeleverd. Ze hebben een Zielsverbinding met alles wat is. Ze zien alles als een éénheid. Het kosmische is met het aardse verbonden. Ze plaatsen het aardse in een ruimer verband.

Vroeger had men vooral "beleefde waarden". Nu hebben we het veelal over "bezegde waard'hed'en". Er is een duale opstelling. Nu wordt eerder benoemd dan beleefd. Men spreekt over water, wind, regen e.a. zonder water, wind of regen te zijn. Natuurvolkeren verbinden zich met dieren en worden dat dier. Niet het dier zelf, maar verwerven de kwaliteiten van dat dier. Velen van deze natuurvolkeren hebben reeds vanaf de 16e eeuw verdrukking en vervolging gekend. Pas in de 20e eeuw kregen ze opnieuw bestaansrecht.

De technologische meer en meer verzadigde mens, voelt steeds intenser de grote leegte aan, als gevolg van zijn verwijdering van de natuur. Hij is steeds meer op zoek naar de wortels van zijn wezenlijk bestaan... Op deze zoektocht ontmoet hij tal van her-oplevende vormen van rituelen en symbolen, die voor hem een hulp kunnen zijn bij het herstellen van de harmonie tussen de aarde, de kosmos en zichzelf.Sjamaan en Sjamanisme

Het sjamanisme kent momenteel een grote opgang. Niettegenstaande het vaak wordt gesitueerd binnen de indiaanse cultuur (Noord- en Zuid-Amerikaanse medicijnman/vrouw), is het begrip "sjamanisme eigenlijk afkomstig van de siberische volkeren en Centraal Azie. Het woord sjamaan komt van "SAMAN", van het sanskriet "SRAMANA"-"SHA-MAN": Hij die in extase verkeert, hij die weet en relaties onderhoudt met de onzichtbare wereld.

Er zijn vele natuurvolkeren, groepen en stammen, die zich met het Geestelijke bezighouden en allen worden ze onder dezelfde noemer geplaatst. Elkeen legt een ander accent en gebruikt andere rituelen en technieken om in trance te geraken.Sjamanistische opleidingen

Bij Freddy Vantomme in Kortrijk.
Tel: 056/32.33.63 fo
0485/56.59.59


Equinoxen en zonnewendes
Munay-Ki

Voor Munay-Ki inwijdingen kan je terecht bij Myriam Van Acker 0485/86.77.08.
Munay-Ki zijn 9 sjamanistische inwijdingen en wijsheden van rechtstreekse afstammelingen van de Maya's.


Boswandeling sjamanistisch ondersteund

Plaats: Lozerbos Kruishoutem

De natuur voelen, natuurvoelend!
Deze boswandeling is een uitnodiging om niet alleen rust en stilte in jezelf te ervaren, maar ook de natuur in jezelf en rondom jou waar te nemen en te beleven.

Het is belangrijk om deze invalshoek onder de aandacht te brengen. Het dagdagelijkse leven is namelijk zeer sterk en vaak uitgesproken gericht op presteren, produceren, consumeren,… Alleen zijn deze zaken soms te eenzijdig aanwezig en wordt onze andere natuur er door overschaduwd. Met andere woorden: we laten onze hersenen hard werken, maar geven ons hart als zintuig te weinig voeding/aandacht om ons dagelijks leven in harmonie te beleven.

De namiddag verloopt als volgt:

Wanneer: zie Agenda
Waar: 'Huize Kinderrijk'

Inschrijving: bij Kaat De Conynck, bel naar:
0497/85 71 77 of
09/324 58 78