Mandala's tekenen


De weg naar binnen
Rust... Liefde... Innerlijke vrede...


God is vanbinnen, wij zijn vanbuiten...

In het Sanskriet betekent het woord mandala "cirkel" of "centrum" en is ook heel vaak in de schepping terug te vinden...

Het gaat niet om het voltooide kunstwerk, maar om de totstandkoming ervan tijdens het werkproces. De weg is het doel. Bij het tekenen of het inkleuren van mandala's komen zielstructuren tot uitdrukking, die het individuele overstijgen en iemand in het alomvattende ritme van het kosmische leven betrekken.

Bij het inkleuren van mandala's hoort stilte, die zich in zekere zin vanzelf manifesteert. De stilte helpt de weg naar binnen te vinden.

Het zoeken naar het centrum, waartoe een mandala uitnodigt, is het zoeken naar het oorspronkelijke thuis, de heelheid, de verzoening van de tegenpolen. In het innerlijke centrum wacht ons kracht en energie, evenwicht, rust en gelatenheid. Wie zich terugtrekt om mandala's te schilderen, doet dat niet zonder de hoop tot de eigen diepten door te dringen. Alleen met jezelf, teruggetrokken in stilte, is het eenvoudiger datgene te benaderen wat in dubbele betekenis de basis van je leven is.Neerwaarste stroom zilver
Ik druk me uit in de materieMin de stilte in uw wezen,
min de stilte die bezielt,
zij die alle stilte vrezen
hebben nooit een hart gelezen,
hebben nooit geknield.

Guido Gezelle


Bij het tekenen van mandala's kunnen heilzame reacties optreden. Mischien komen er onbewuste dingen vanuit je innerlijke belevingswereld naar boven. Het kan zijn dat geblokkeerde energie weer begint te stromen, of dat je je bewust begint te worden van verdrongen gevoelens en ervaringen. Laat het gewoon gebeuren en verbindt er niet meteen een oordeel aan. Heb vertrouwen in de natuurlijke geneeskracht in jezelf. Je zult precies datgene en precies zoveel in je bewustzijn toelaten, wat op dit moment goed voor je is.

Net als dromen bevatten onze beelden uit het "onderbewuste" boodschappen die compenserend en harmoniserend op ons bewustzijn werken. Onze onbewuste ziel schijnt over helende krachten voor evenwicht, orde en genezing te beschikken, die wij niet persť hoeven te begrijpen. Je hoeft niets anders te doen dan de beelden op je te laten werken. Het is niet eens belangrijk, om bewust duidelijke beelden te creeren. Laat gewoon alle indrukken, gevoelens, gedachten en voorstellingen toe en probeer ze niet vast te houden of te verdringen. Neem ze waar als een natuurlijk deel van jouw innerlijke wereld dat deel uitmaakt van je heelheid.Keelchakra
Ik geef naar waarheid uitdrukking
aan mijn gedachten en gevoelens
en ik ben eerlijk tegen
mezelf en anderen


Ook als de mandala klaar is en je hebt hem weggelegd, werkt hij in alle stilte verder. Wil je zijn werking echter versterken, hang hem dan aan de muur. Elke blik die je erop werpt, herinnert je eraan wat er nog te leren, te ontwikkelen, te ontdekken of te genieten valt en wel daar waar je wezenlijke oefenterrein ligt in het dagelijks leven.